Hoppa till huvudinnehåll

Avslutade arbeten


2023

Nguyen, Huong

Report TVBA-5064. The effect of furniture on room acoustic parameters and its dependence on the sound absorbing properties of the ceiling


2021


Acoustic impact of working from home
> Report TVBA-5063
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Christoffer Larm
Handledare:TeknD Nikolaos-Georgios Vardaxis, Avd f teknisk akustik, LTH och Kevin Dunne, Gruppchef Akustik, Sweco AB. 
Examinator: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
I samarbete med Sweco AB.
Arbetet presenterades den 28 april, 2021. Rapport publicerad maj, 2021.


2020


A comparison of binaural recordings performed in six different room configurations
> Report TVBA-5059
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Denice Perkhed
Handledare: TeknD Erling Nilsson och TeknD Nikolaos-Georgios Vardaxis, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Arbetet presenterades den 30 oktober, 2019. Rapport publicerad februari, 2020.


FEM modelling of sound reduction index in partition CLT wall
> Report TVBA-5058
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Erik Hörström och Adam Hultin
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades den 14 juni, 2019. Rapport publicerad januari, 2020.


Evaluation of outdoor environment in preschools using the soundscape approach
> Report TVBA-5062
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Semir Caban
Handledare: TeknD Nikolaos-Georgios Vardaxis, Avd f teknisk akustik, LTH och Mats Erixon, Senior Akustiker, Tyréns AB.
Examinator: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
I samarbete med Tyréns AB.
Arbetet presenterades den 2 juni, 2020.


Acoustic performance of timber volume elements
> Report TVBA-5061
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Oliver Olsson
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Biträdande handledare: TeknD Nikolaos Vardaxis, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: TeknD Erling Nilsson, Avd f teknisk akustik, LTH.
Arbetet presenterades 2020.


Hur genomföring av ventilationskanaler påverkar lättregelväggars ljudisolering
- En analys av huruvida befintlig teori stämmer överens med mätdata

> Report TVBA-5060
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Erik Nilsson
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH tillsammans med Eva Sjödahl och Joakim Thilén, Tyréns AB.
Biträdande handledare: TeknD Nikolaos Vardaxis, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: TeknD Erling Nilsson, Avd f teknisk akustik, LTH.
I samarbete med Tyréns AB.
Arbetet presenterades den 3 april, 2020.


2019


SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index
> Report TVBA-5057
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Karl Bengtsson och Elliot Sandefeldt
Handledare: Docent Delphine Bard och CI Hanna Autio, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades den 5 juni, 2019.


2018


Experimental investigation of structure-borne noise induced by railway traffic in a multi-storey building
> Report TVBA-5056
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Adam Cederquist
Handledare: TeknD Juan Negreira, Avd f teknisk akustik, LTH och TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Arbetet presenterades den 6 december, 2018.


Development of Smartphone app for reverberation time measurements in rooms with furniture
> Report TVBA-5055
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Yuzhao Cui and Yilin Wang
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: TeknD Juan Negreira, Avd f teknisk akustik, LTH.
Arbetet presenterades 2018.


Studie om en förbättrad taluppfattning i klassrum med avseende på barn med cochleaimplantat
> Report TVBA-5054
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Love Klasson
Handledare: TeknD Juan Negreira, Avd f teknisk akustik, LTH.
Biträdande handledare: Marcin Brycki (WSP)
Examinator: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
I samarbete med WSP.
Arbetet presenterades den 14 juni, 2018.


2017


An Investigation on PVDF Piezoelectric Elements and Linear Array Transducers
> Report TVBA-5053
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Ali Alkhudri
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH och Doktorand Stefanos Athanasopoulos, Avd f hållfasthetslära, LTH.
Examinator: Professor Erik Serrano, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Arbetet presenterades 2017.


Sustainable thermal and acoustic retrofitting of façade walls
> Report TVBA-5052
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Henric Lundh
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: TeknD Juan Negreira, Avd f teknisk akustik, LTH.
Arbetet presenterades 12 juni, 2017.


2016


Report TVBA-5051
Real Time Auralization using Ray-Tracing on a GPUs

Examensarbetare: Erik Molin
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: Professor Erik Serrano, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Arbetet presenterades 2016.


Report TVBA-5050
Wind-induced transmission of low frequency vibrations for a tall multi-storey wood building

Examensarbetare: Gustav Spjuth och Louise Åkesson
Handledare: Docent Delphine Bard och TeknL Juan Negreira, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: Professor Kent Persson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Michael Green Architecture, Vancouver, Kanada.

Arbetet presenterades 2016.


Report TVBA-5049
Investigation of Impact Sound Behaviour in Lightweight Floor Constructions - A Market Survey and Finite Element Analysis

Examensarbetare:Fanny Sandberg
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH samt CI Emma Arvidsson och TeknD Erling Nilsson, Saint-Gobain Ecophon AB.
Examinator: Professor Erik Serrano, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Saint-Gobain, Ecophon AB.
Arbetet presenterades den 9 juni, 2016.


Report TVBA-5048
Acoustic Design of Swimming Halls

Examensarbetare:Malin Hall
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: Professor Erik Serrano, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med ÅF Sound and Vibration.
Arbetet presenterades den 9 juni, 2016.


2015


Report TVBA-5047
Dynamic Analysis of Vibrations in Steel Staircases Induced by Walking

Examensarbetare: Patrik Göransson och David Hansson
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH; Professor Kent Persson och TeknL Ola Flodén, Avd f byggnadsmekanik, LTH, samt TeknD Ann-Charlotte Thysell och Kenth Lindell, Tyréns AB.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Tyréns AB.
Arbetet presenterades den 10 december, 2015.


Report TVBA-5044
Sound Propagation Through Australian Forest Land - With Special Regards to Noise Generated by Wind Turbines

Examensarbetare: Alexandra Grönberg
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH
Examinator: TeknD Kristian Stålne, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med General Electrics Australia, Melbourne.
Arbetet presenterades den 19 januari, 2015.


2014


Report TVBA-5046
Acoustic Landscape in Hospitals
Examensarbetare: Mia Lindros
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: TeknD Kristian Stålne, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med ÅF Ljud & Vibrationer, Malmö.
Arbetet presenterades den 12 juni, 2014.


Report TVBA-5045
An Objective Measure of Detecting Strong Reflections in Rooms
Examensarbetare: Stina Wargert
Handledare: Lektor Jonas Brunskog och Lektor Cheol-Ho Jeong, DTU Elektro, Institut for Elektroteknologi, Danmark samt Gry Baelum Nielsen, COWI A/S, Kongens Lyngby, Danmark.
Examinator: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH
I samarbete med COWI A/S, Kongens Lyngby, Danmark.
Arbetet presenterades den 25 februari, 2014.


2013


Report TVBA-5041
Investigation of the Influence of Incident Angle and Frequency Dependence of a Ceiling Absorber on Room Acoustic Descriptors

Examensarbetare:Arnheidur Bjarnadottir
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH och TeknD Erling Nilsson, Saint-Gobain Ecophon AB.
Examinator: TeknD Kristian Stålne, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Saint-Gobain, Ecophon AB.
Arbetet presenterades December, 2013.


Report TVBA-5043
Ljudmiljön i förskolor - En guide i akustisk design för god hälsa och inlärning
("The Sound Environment in Preschools - A Guide to Acoustical Improvements with Regard to Health and Learning")

Examensarbetare: Emma Arvidsson
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH
Examinator: TeknD Kristian Stålne, Inst f byggvetenskaper, LTH.

Arbetet presenterades den 10 oktober, 2013.


Report TVBA-5042
Sensor Array Optimization for Multiple Harmonic Sound Source Separation and DOA
Examensarbetare: Elisabet Suárez López
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH
Examinator: TeknD Kristian Stålne, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades April, 2013.


2010


Report TVBA-5040
Implementering av akustiska analogier i Openfoam och CALFEM/Matlab
Examensarbetare: Johan Nilsson
Handledare: TeknD Per-Anders Wernberg, Avd f teknisk akustik, LTH och TeknD Robert-Zoltan Szász, Inst f energivetenskaper, LTH.

Examinator: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Arbetet presenterades 13 december, 2010.


2009


Report TVBA-5039 / Report TVBK-5170
Vibration of Hollow Core Concrete Elements Induced by Walking
Examensarbetare: Pia Johansson
Handledare: Universitetslektor Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH, i samarbete med Avd f konstruktionsteknik, LTH.
Examinator: Professor Sven Thelandersson, Avd f konstruktionsteknik, LTH.
Arbetet presenterades 12 mars, 2009.


2008


Report TVBA-5038
Simulation of the Human Footsteps Induced Floor Vibrations  
Examensarbetare: Jimmy Claesson
Handledare: Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Kent Persson och Kristian Stålne, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Göran Sandberg, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades 7 juni, 2008.


2006


Report TVBA-5036
Beräkningsstandard för ljudisolering
Examensarbetare: Margot Hansson
Handledare: TeknD Jonas Brunskog, Avd f teknisk akustik, LTH och Torbjörn Wahlström, WSP akustik.
Examinator: --
Arbetet presenterades 20 mars, 2006.


Report TVBA-5035
Akustisk komfort i musikövningsrum
Examensarbetare: Fredrik Jansson
Handledare: TeknD Jonas Brunskog, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: --
Arbetet presenterades 20 mars, 2006.


2005


Report TVBA-5034
Ceiling Absorbers in Open-Plain Office
Examensarbetare: Eskil Simonsson
Handledare: --
Examinator: --
Arbetet presenterades 2005.


Report TVBA-5033
Koppling mellan ett golvs sviktande egenskaper och det ergonomiska välbefinnandet för brukaren
Examensarbetare: Zlatan Bahtijaragic och Samuel Eriksson
Handledare: Professor Per Hammer, TeknD Jonas Brunskog och Doktorand Ann-Charlotte Johansson, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: --
Arbetet presenterades i sal 2501 (Geosalen), vån 2, V-huset, LTH, den 14 februari, 2005.

Sidansvarig: erik.serrano@construction.lth.se | 2021-03-25