lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Avdelningen för Teknisk akustik erbjuder kurser till teknologer som vill inrikta sig mot området akustik. Teknologen kan därefter avsluta sin utbildning med att skriva sitt examensarbete hos oss, eller välja att gå vidare som doktorand och läsa doktorandkurser.

Studierektor för grundutbildning är Susanne Heyden.

Sidansvarig: Bo Zadig