lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Publikationer

Senast utgivna publikationer

Sidansvarig: Bo ZadigPublikationer utgivna av Avd. för teknisk akustik

TVBA-1000
Doktorsavhandlingar

TVBA-3000
Licentiatavhandlingar
och forskningsrapporter

TVBA-4000 / THID-5000
Examensarbete inom
högskoleingenjörsutbildningen

TVBA-5000
Examensarbeten inom

civilingenjörsutbildningen

TVBA-6000
Kandidatarbeten

TVBA-7000
Interna rapporter