lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Personal

 

Ahlroth, Valery, Ekonomiadministratör

Arvidsson, Emma, Industridoktorand

Autio, Hanna, Doktorand

Barbagallo, Mathias, Forskningsassistent

Bard-Hagberg, Delphine, Docent, Avdelningsföreståndare

Lindblad Sven, Professor Emeritus

Nilsson, Erling, Adjungerad professor

Peplow, Andrew, Forskare

Rydh, Birgitta, Utbildningsadministratör

Sandstedt, Cecilia, Utbildningsadministratör

Vardaxis, Nikolas, Projektassistent

Zadig, Bo, Grafisk tekniker

Sidansvarig: Bo Zadig