lu.se

© Foto, Hereford Cathedral: Barry Tweed-Rycroft

Välkommen till Teknisk Akustik

Akustik är läran om ljud: hur det uppkommer, sprider sig och uppfattas. Teknisk Akustik sysslar främst med ljud i byggd miljö; rumsakustik (att designa rum med bra ljudegenskaper), strukturakustik (ljud och vibrationer i fasta strukturer) och psykoakustik. Ofta handlar det om bullerreduktion, men även om att förstärka och förfina bra ljud. Samhälls- och trafikbuller förekommer också.

Nyckelord: byggnadsakustik, träbyggnad, ljudisolering, stegljud, ljudabsorption.

Teknisk Akustik är del av Institutionen för byggvetenskaper.

Kontaktinformation

Telefon:
046 222 73 70

LU Hämtställe: 3

Besöksadress:
Avd f teknisk akustik
Inst f byggvetenskaper
Lunds tekniska högskola (LTH)
V-huset, våning 5
John Ericssons väg 1
Lund

Besöksinformation

Postadress:
Avd f teknisk akustik,
LTH, Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund

Nyheter

    Lediga exjobb