Hoppa till huvudinnehåll
Elektroakustiskt tak i Roy Thomson Hall. Foto.

Välkommen till Avdelningen för teknisk akustik

Akustik är läran om ljud: hur det uppkommer, sprider sig och uppfattas. Avdelningen för teknisk akustik sysslar främst med ljud i byggd miljö; rumsakustik (att designa rum med bra ljudegenskaper), strukturakustik (ljud och vibrationer i fasta strukturer) och psykoakustik.

Ofta handlar det om bullerreduktion, men även om att förstärka och förfina bra ljud. Samhälls- och trafikbuller förekommer också.

Avdelningen för teknisk akustik är en del av Institutionen för byggvetenskaper och bedriver utbildning och forskning på en rad områden:

  • Rumsakustik
  • Psykoakustik
  • Byggnadsakustik
  • Elektroakustik

 

Ljudvågor. Illustration.