lu.se

Teknisk akustik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Publikationer

Senast utgivna publikationer

Sidansvarig: Bo ZadigPublikationer utgivna av Avd. för teknisk akustik

TVBA-1000
Doktorsavhandlingar

TVBA-3000
Licentiatavhandlingar
och forskningsrapporter

TVBA-5000
Examensarbeten

TVBA-6000
Kandidatarbeten

TVBA-7000
Interna rapporter

THID-5000
Examensarbete inom
högskoleingenjörsutbildningen