lu.se

Teknisk akustik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Välkommen till Teknisk akustik

Akustik är läran om ljud: hur det uppkommer, sprider sig och uppfattas. Teknisk Akustik sysslar främst med ljud i byggd miljö; rumsakustik (att designa rum med bra ljudegenskaper), strukturakustik (ljud och vibrationer i fasta strukturer) och psykoakustik. Ofta handlar det om bullerreduktion, men även om att förstärka och förfina bra ljud. Samhälls- och trafikbuller förekommer också.

Nyckelord: byggnadsakustik, träbyggnad, ljudisolering, stegljud, ljudabsorption.

Teknisk Akustik är del av Institutionen för byggvetenskaper.

Sidansvarig:  | 

Aktuellt