lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nedlagda kurser

Du som har läst en kurs tidigare som inte längre ges kan här hitta information om vilken ny kurs som har ersatt den gamla och vem du skall vända dig till om du vill tentera.

VTAF05 Akustik: Nedlagd, ersatt av VTAN01 Akustik.

VTA060 Strukturakustik: Nedlagd, ersatt av VTAN01 Akustik.

VTA030 Teknisk akustik: Nedlagd.

VTA016 Byggnadsakustik: Nedlagd, ersatt av VTAF01 Ljud i byggnad och samhälle och VTAN01 Akustik.

VTA070 Akustisk planering: Nedlagd, ersatt av VTAF01 Ljud i byggnad och samhälle.

VVB090 Infrastruktursystem: Nedlagd, akustikdelen ersatt av VTAF01 Ljud i byggnad och samhälle.

Sidansvarig: Bo Zadig