lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Avslutade arbeten


Building acoustics in homes - A literature study based on three common sound environments
Report TVBA-6002
Arbetet utförs av:
Fanny Sandberg
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator TeknD Kristian Stålne, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Arbetet presenterades i oktober, 2016.


Störande lågfrekvent buller i konsertlokal i Lund
Report TVBA-6001
Arbetet utfört av:
 Fredric Johansson
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator Professor Erik Serrano, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Arbetet presenterades i september, 2016.

Sidansvarig: Bo Zadig