lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten

 

Undersökning av luftljudsisolering i ett skivmaterial tillverkat av återvunna förpackningar
Examensarbetare: Simon Karlsson och Robin Kronquist
Start: April, 2022.
Handledare:
Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH och Joakim Thilén, Akustiker, Tyréns, AB, Malmö.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Tyréns AB, Malmö.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVBA-4001 (oavsett slutgiltig titel).

Page Manager: Bo Zadig