lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Information för examensarbetare (Högskoleingenjörer)


Gemensamt för Byggnadsmekanik, Geoteknik och Teknisk akustik

Särskilda direktiv, Byggvetenskaper

På Institutionen för byggvetenskaper tillämpas LTHs riktlinjer även för samverkan mellan examensarbetare och handledare som inte är doktorander.

LTHs riktlinjer för samverkan examensarbetare - doktorand

Kurskoder

Se nedan under länkar.

Kursregistrering

När handledare och examinator har godkänt påbörjande av examensarbetet i det digitala formuläret går automatiskt ett mail till programplanerare som gör kursanmälan. Därefter görs kursregistrering i Ladok av examensarbetaren.

Beskrivning av examensarbete på hemsida och anslagstavla

Ett anslag som beskriver examensarbetet behövs för avdelningens hemsida och anslagstavla - se tidigare exjobbsbeskrivningar (klicka på författarnamn).
Avdelningen utformar anslaget efter mall men måste först få en del information:

 • Titel och beskrivning av arbetet plus ev. en illustrerande bild (om den får plats). Observera att om ni använder en illustrerande bild som ni inte själva framställt måste bildkälla uppges samt tillstånd för nyttjande införskaffas.
 • Foto av den, eller de, som gör arbetet (kan vara i sv/v eller i färg - tiff, jpg eller png).
 • När presentation kan äga rum  År, månad eller årstid.
 • Namn på handledare
 • Namn på eventuellt företag som är inblandat
 • Namn på examinator
 • Huvudplats för arbetet; avdelningen och/eller något företag som är inblandat. Platsen där arbetet mestadels utförs.
 • Rapportnummer delas ut av avdelningen.
 • Samtliga uppgifter mejlas tacksamt till bo.zadig@construction.lth.se

Examensrapport

 • Rapportformat
  Formatet på den tryckta rapporten är S5 (178 x 252 mm) vilket är 85% av A4 (210 x 297 mm.

 • Lämpliga program att skriva i
  Det går bra att skriva i Latex eller i Word, men original måste oavsett lämnas till tryckeriet som PDF.

 • Original
  Skriv gärna i A4 (OBS! använd ej Letter-format ) men glöm inte att ditt original förminskas ner till 85% för att passa rapportstorleken S5. Lämpliga marginalinställningar i t ex Word för A4 är då "Normal" (2,5 cm marginal åt alla håll) och fontstorlek på löpande text bör vara 12p. LU:s fonter skall helst användas: Adobe Garamond Pro och Frutiger LT Std. Se mer info här. Gäller dock endast vid användande av Word - inte Latex. "Förord", "Abstract", "Sammanfattning", "Innehållsförteckning", nytt kapitel, etc. bör alltid placeras på en högersida. Inledande sidor bör numreras romerskt eller vara onumrerade. Kapitel 1, osv., börjar med sidnr 1 och numreras med arabiska siffror. Tänk på att högersidor alltid har udda sidnummer och vänstersidor jämna.

 • Rapportnummer, omslag och titelsida
  Rapportnummer, omslag och titelsida ansvarar avdelningen för, liksom inlämnande av original till tryckeriet.
  Bifoga gärna en bild som kan vara på omslaget. Bilden måste vara i originalutförande (Tiff, Eps eller Jpg) med hög upplösning.

 • Färgsidor
  Om arbetet kräver att visst bildmaterial redovisas i färg går detta bra. Färg bör bara användas där färgen är nödvändig som informationsbärare. Tänk på att färgerna rött och grönt i kombination är problematiska att urskilja för personer med färgblindhet. Denna kombination av färger skall alltså undvikas.

 • Tryckning
  När rapporten är klar för tryckning mejla den som PDF till bo.zadig@construction.lth.se (alt. till din handledare på LTH) samt bifoga en adress dit du vill att provtrycket skickas.
  Efter några dagar kommer ett provtryck till dig för granskning.
  När provet är godkänt, tar det ca 10 arbetsdagar innan rapporten är klar för leverans.

 • Färdiga examensrapporter
  Varje exjobbare får 3 exemplar gratis, dessa hämtas på avdelningen. Varje handledare får ett exemplar. Företag som varit inblandat får två exemplar. Om ett företag vill ha fler än två, får man själv betala tryckning av det antal extra som önskas.

  Gå gärna in och se på tidigare exjobbsrapporter.

Populärvetenskaplig poster och presentation

En populärvetenskaplig poster ingår i examinationen. Denna skall godkännas av examinatorn.

Mer information finns på Campus Helsingborgs informationssidor om examensarbeten.

Registrering i LUP

Efter att
examensarbetet är presenterat och godkänt för tryckning, skall arbetet registreras i LUP (Lund University Publications). Observera att examensarbetet måste publiceras i LUP Student Paper innan du kan godkännas på kursen.
Du som student ansvarar för att registrera arbetet.

Inloggning, info och manualer

Logga in i LUP med StiL-identitet genom: https://lup.lub.lu.se/luur

LUP info (in Engl

Hjälp för registrering i LUP (PDF)
 

Avslutning, betyg i Ladok

När alla moment är godkända och arbetet är registrerat i LUP meddelar handledaren Birgitta Rydh, som kontrollerar och godkänner inläggning i LUP.  Betyget kommer därefter att läggas in i Ladok av Birgitta Rydh.

Examen

Examen efter slutförd utbildning vid LTH utfärdas av examensavdelningen vid LTHs kansli.

https://www.student.lth.se/mina-studier/examen/


Sidansvarig: Bo Zadig