lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Avslutade arbeten

 

Undersökning av luftljudsisolering i ett skivmaterial tillverkat av återvunna förpackningar
Examensarbetare: Simon Karlsson och Robin Kronquist
Handledare: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH och Joakim Thilén, Akustiker, Tyréns, AB, Malmö.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Tyréns AB, Malmö.
Arbetet presenterades den 2 juni, 2022.


Inverkan av takabsorbenter och ljudisolering på talavskildheten mellan rum
Examensarbetare: Akram Abdul Hamid och Irfan Ibrahimovic.
Handledare: TeknD Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH och TeknD Erling Nilsson, Ecophon.
Examinator: TeknL Kristian Stålne, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete medEcophon.
Arbetet presenterades 2001.

Sidansvarig: Bo Zadig