lu.se

Teknisk akustik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten


A comparison of binaural recordings performed in six different room configurations
Examensarbetare: Denice Perkhed
Handledare: TeknD Erling Nilsson, Avd f teknisk akustik.
Biträdande handledare: TeknD Nikolaos Vardaxis, Avd f teknisk akustik, LTH.
Examinator: Docent Delphine Bard, Avd f teknisk akustik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut i rapportform då arbetet slutförts.

Sidansvarig: Bo Zadig